Megtérés

Miért van szükség az újjászületésre?

logo6

Isten szeret téged:

"Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen Ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (János 3:16)

Istennek terve van velünk:

"... én azért jöttem, hogy életök legyen, és bővölködjenek." (János 10:10)

Isten vágyik a velünk való közösségre, hiszen azért teremtette az embert saját képére és hasonlatosságára, hogy gyönyörködjön benne. A legnagyobb ajándékot adta, az Ő egyszülött fiát, aki azért halt meg, hogy megbékéltesse az embert Istennel és a keresztáldozata által örök élettel ajándékozza meg azokat akik Őt követik.

Mi az oka, hogy a legtöbb ember nincs tudatában Isten szeretetének és tervének?

logo3

 Miért tátong szakadék Isten és az emberiség között? Ő megmutatta nekünk az utat, életünkre szóló tervét, egyedülálló szeretetét de az ember önző módon évezredeken át folyamatosan a maga útját járta és áthágta Isten parancsait, törvényeit.

" Hanem a ti vétkeitek választanak el titeket Istenetektől, és bűneitek fedezték el orcáját ti előttetek, hogy meg nem hallgatott" Ézsaiás 59:2

" Mert mindnyájan vétkeztek , és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül." Róma 3:23

Isten szabad akaratot adott minden embernek, így Jézus sem megy erőszakkal senkihez csak oda megy ahova hívják.

Minden embernek meg van a lehetősége, hogy megismerje Istent és helyreállítsa a kapcsolatát vele. Minden ember szűkölködik Isten nélkül, és ezt az űrt próbálja az ember a legkülönfélébb dolgokkal kitölteni, de mivel alapvetően az Istennel való közösségre vagyunk teremtve, ezt az űrt csak az Ő fián keresztül tudja kitölteni.

"Mert a bűn zsoldja halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban." (Róma 6:23)

logo2

"Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság, és az élet, senki nem mehet az Atyához, hanemha én általam." (János 14:6)

Az emberek más megoldásokat keresnek, más isteneket imádnak, de csak egyetlen egy megoldás létezik, hogy visszataláljunk Istenhez, ez az út pedig az Ő fia Jézus Krisztus

Kimondhatatlan szenvedésekkel hordozta el bűneinket a kereszten, miután megkínozták azért, hogy meg tudjon bocsátani nekünk Isten. Kifizette helyettünk bűneink árát. A halálával azonban nincs vége a történetnek, mert feltámadt és legyőzte a halált, hogy nekünk ne kelljen meghalnunk hanem örök életünk legyen.

"Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt" (Róma 5:8)

"Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaz a nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen, megölettetvén ugyan test szerint, de megeleveníttetvén lélek szerint" (1Péter 3:18)

"Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus" (1Tim 2:5)

logo4

"Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere:

Ez jöve Jézushoz éjjel, és monda néki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul; mert senki sem teheti e jeleket, a melyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Felele Jézus és monda néki:Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.


Monda néki Nikodémus: Mimódon születhetik az ember, ha vén? Vajjon bemehet-é az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é?


Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába."

 

megtér=metanoein(görög) meggondolja magát

megváltoztatja véleményét. A megtérés nem érzelem, hanem döntés!

 

" Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem." (Jel 3:20)

Isten szabad akaratot adott minden embernek, így Jézus sem megy erőszakkal senkihez, csak oda ahová hívják.

"Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az idvességre." (Róm 10:10)

"Mert ha a teszáddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol." (Róm 10:9)

 

A MEGTÉRÉS LÉNYEGE TEHÁT EGYSZÍVBÉLI DÖNTÉS, ÉS EGY MEGVALLÁS.

" Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, a kik az ő nevében hisznek;
A kik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek." (Ján 1:12)

logo5

Úr Jézus!

Hiszem, hogy te vagy az Isten fia. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten és véredet ontottad azért, hogy nekem ne kelljen meghalnom.

Tudom, hogy bűnös ember vagyok és szükségem van a bűnbocsánatra. Most megnyitom a szívemet, kérlek jöjj be, mentsd meg az én lelkem, bocsáss meg nekem!

Hiszem, hogy te vagy az egyetlen út Istenhez, és nem akarok többé engedetlenségben élni. Szükségem van rád. Neked adom az életem.

Elfogadlak téged megváltómnak, szabadítómnak, és Istenemnek. Én mostantól hozzád tartozom és téged követlek.

Ámen

 

Kérlek szavazz az itt látható kérdésekre, fontos számunkra a visszajelzés.

<!-- szavazo.net kod kezdete --><script src="http://szavazo.net/showpoll.php?id=82560" type="text/javascript"></script><!-- szavazo.net kod vege -->

Amennyiben van kérdésed, kérlek írd meg atrexkrisz@yahoo.come-mail címre.