Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek királysága! (Máté 4,17)
A hitetlenségre nincs mentség?A Rómaiakhoz írt levélben Pál apostol érdekes megállapítást tesz: „ami Istenben láthatatlan, tudniillik az Ő örökkévaló hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az Ő alkotásaiból megértetvén megláttatik; úgyhogy nincs mentségük” (Rómaiakhoz írt levél 1,20).

Ezek szerint tehát a hitetleneknek nincs mentségük? Nézzük meg, kikről írja ezt a Biblia. „Mert nyilván van az Isten haragja mennyből az emberek minden hitetlensége és hamissága ellen, kik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Mert ami az Isten felől tudható, nyilván van őbennük; mert az Isten megjelentette nekik: mert ami Istenben láthatatlan, tudniillik az Ő örökkévaló hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az Ő alkotásaiból megértetvén megláttatik; úgyhogy nincs mentségük” (Róma 1,18-20). Tehát kiknek nincs mentségük? A hitetlen és hamis embereknek, akik az igazságot hamissággal feltartóztatják.

Mit jelent ez? Amikor az életük végén a hitetlenek Krisztus ítélőszéke előtt fognak állni, nem tudnak majd elfogadható indokot mondani Neki arra, hogy miért éltek le hitetlenségben az életüket.

Miért? Ezért: „Mert ami az Isten felől tudható, nyilván van őbennük; mert az Isten megjelentette nekik: mert ami Istenben láthatatlan, tudniillik az Ő örökkévaló hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az Ő alkotásaiból megértetvén megláttatik; úgyhogy nincs mentségük.”

Isten megteremtette a világot, és az alkotásaiból látszik, hogy Ő milyen. Az alkotások megmutatják, milyen az alkotó. Ha látunk egy épületet vagy egy gépet, az megmutatja az alkotók tehetségét, ízlését és hozzáértését. Amikor kézírást vagy gyerekrajzot látunk, ezeket ki lehet elemezni, és több megállapítást lehet tenni az „alkotóról”.

Amikor éjszaka a felnézünk az égre, és látjuk a hatalmas űrt a csillagokkal; vagy amikor a földre nézünk, és látjuk a gyönyörű tájakat, a növényeket, állatokat és az embert; olyan alkotásokat, amelyek messze meghaladják a mi tudásunkat és alkotó képességeinket; azok rámutatnak a Teremtőre, és megmutatják, milyen Ő.

Nézzük meg, mit alkotott Isten, és nézzük meg, mit alkottunk mi! Nos, ki alkotott nagyobbat, szebbet, jobbat, és mennyivel? Isten alkotásai és a mi alkotásaink megmutatják, mennyivel áll felettünk Ő.

De ha valaki nem akar hinni Istenben, ha nem akarja elfogadni, hogy van valaki, aki ennyivel fölötte áll, akkor mit tehet? Elkezd okoskodni. Megmagyarázza, hogy bár az alkotások sokkal meghaladják a mi képességeinket, az alkotó nem áll fölöttünk, sőt nem is létezik. Például az evolúció volt…

Pál apostol ezt így írja le: „Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették Őt, sem neki hálát nem adtak; hanem okoskodásaikban hiábavalókká lettek, és balgatag szívük megsötétedett. Magukat bölcseknek vallván, balgatagokká lettek” (Róma 1,21-22).

Mit csinálnak ezek az emberek? Nem adnak hálát Istennek azért, hogy élnek, nem adnak Neki hálát a képességeikért és azért a sok szépért és jóért, amiben részük van. Inkább hiábavaló okoskodásokba kezdenek, hogy Istent elkerüljék.

Ennek az eredménye az lesz, hogy a szívük elsötétedik. Először nem akarják látni Istent, azután pedig majd nem látják rendesen sem a valóságot, sem önmagukat. Úgy gondolkodnak magukról: „Hú, de okos vagyok!” „Mekkora tudós vagyok!” – Isten pedig azt mondja: „Te balga!”

Amikor Krisztus ítélőszéke előtt állnak az emberek, nem lesz megfelelő mentség számukra az, hogy a természetfilmekben és az iskolákban evolúciós elméletekkel etették őket. Persze, akik ezekkel a balgaságokkal tömik az emberek fejét, ők is meg lesznek ítélve. Sőt, Isten már most is haragszik rájuk: „Mert nyilván van az Isten haragja mennyből az emberek minden hitetlensége és hamissága ellen, kik az igazságot hamissággal feltartóztatják.” Nagyon nem szeretnék ezeknek az embereknek a helyében lenni az ítéletkor!

Mit tegyünk tehát, amikor a teremtett világra nézünk? Lássuk meg mögötte a Teremtőt! Ismerjük el, hogy Ő az Isten, dicsőítsük Őt, és adjunk hálát Neki! Ne legyünk okoskodó balgák, hanem legyünk bölcsek, és keressük meg Istent! Ő már nagyon sokat tett értünk, és még sokkal többet többet tud és akar cselekedni az életünkben most és az örökkévalóságban.
       
„Ettől fogva kezdett Jézus prédikálni, és ezt mondani: Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek királys á ga!” (Máté 4,17.)
Megtérés
Mucsi Ferenc - 2020.