Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek királysága! (Máté 4,17)

Az örök életAz pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent,
és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.
(János evangéliuma 17,3)


Ha meg akarod tudni, hogyan lehet örök életed, a legjobb hely, ahová fordulhatsz, az Újszövetség a Bibliában. Itt jó néhány igevers foglalkozik avval a témával, hogyan lehet örök életünk. A fenti Ige azt egyik ilyen.

Jézus kevéssel a kereszthalála előtt elmondott egy imát Istennek, és abban szerepel ez a mondat: „Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust” (János evangéliuma 17,3). Ha tehát azt akarjuk, hogy örök életünk legyen, ahhoz meg kell ismernünk Istent. Nem elég templomba járni, nem elég „jó embernek” lenni, nem elég imádkozni vagy Bibliát olvasni. Természetesen ezeknek mind megvan a szerepük és a hasznuk, de egyvalamit nem szabad elmulasztanunk. Személyesen, közvetlenül meg kell ismerkednünk Istennel, és avval, akit Ő elküldött hozzánk, a Fiával, Jézus Krisztussal.

Látod, Isten nem csak távoli kapcsolatot akar veled. Nem azt akarja, hogy igyekezz minden tőled telhetőt megtenni, akár vallásos módon, akár emberi igyekezetből. Ő a veled való közvetlen, bensőséges, személyes kapcsolatra vágyik.

Pál apostol így köszönt el a Korintusban lévő gyülekezet tagjaitól a második levelének végén: „Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, és az Isten szeretete, és a Szent Szellem közössége mindnyájatokkal” (2Korintus 13,3). Pál azt akarta, hogy ezek a hívők Krisztus kegyelmével éljenek, tapasztalják és élvezzék Isten szeretetét, és bensőséges közösségben legyenek Istennel, a Szent Szellemmel.

Mi a mi dolgunk? Egyszerűen ez: meg kell ismernünk Istent. Erről nem mondhatunk le. Ha nem ismerjük meg Istent, akkor nincs örök életünk; ha megismerjük Istent, akkor van. Ezért ha még nem ismered Istent, akkor ne hagyj nyugtot magadnak. Fordulj oda Hozzá! Szólítsd meg Őt! Ha úgy érzed, akkor kiálts Hozzá. Mondd meg neki: Isten, meg akarlak ismerni Téged! Meg akarlak ismerni Téged, és akit elküldtél, Jézus Krisztust! Kérlek, mutasd meg Magadat nekem!

Isten szereti az ilyen imát, ha szívből jön. Lehet, hogy Isten azonnal válaszol erre a kérésedre, de az is lehet, hogy még egy kicsit dolgozik a szíveden.

Ő Isten. Ő nagyon komolyan veszi a veled való kapcsolatot. És azt akarja, hogy te is komolyan vedd azt. „Kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem” (Jeremiás 29,13). Isten azt akarja, hogy keresd Őt. De ne csak úgy mellékesen, hanem teljes szívedből. Ha teljes szívedből keresed Őt, akkor meg is fogod találni.

Jézus ezt mondta: „Kérjetek és adatik nektek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik nektek.” Utána pedig ezt ígérte: „Mert aki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik” (Máté evangéliuma 7,7 és 8).

Amikor megtalálod Istent és megismered Őt, akkor Ő örök életet ad neked. Ez már önmagában is csodálatos. Azonban Isten maga is csodálatos, és a Vele való találkozáshoz semmi földi dolog nem hasonlítható. Az én életemben ez a legjobb dolog, és a tiédben is az lesz. Ezért tehát fordulj oda Istenhez, és kérd Őt, hogy jelentse ki magát neked! Keresd Őt teljes szívedből, amíg meg nem találod! Zörgess nála, amíg meg nem nyitja előtted azt a bizonyos ajtót! Ő megígérte, hogy válaszolni fog neked, és hiszem, hogy a te életedben is így lesz.
„Ettől fogva kezdett Jézus prédikálni, és ezt mondani: Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek királys á ga!” (Máté 4,17.)
Megtérés
Mucsi Ferenc - 2020.