Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek királysága! (Máté 4,17)
Igyekezzetek bemenni„Igyekezzetek bemenni a szoros kapun:
mert sokan, mondom nektek, igyekeznek bemenni és nem mehetnek.”
Lukács evangéliuma 13,24

Jézusnak ez a mondata válasz volt egy kérdésre, ami arról szólt, hogy kevesen üdvözülnek-e. Ő ebben a felszólításában arra buzdít minket, hogy igyekezzünk bemenni Isten királyságába. A Károli fordítás kétszer is az igyekezet szót használja, amiből talán nem derül ki eléggé világosan, mit is akar a tudtunkra adni Jézus. Ezért egy másik fordításban, Vida Lajos tolmácsolásában is megnézzük a fenti Igét:

„Küzdjetek (tusakodjatok) bemenni a szűk kapun,
mivelhogy sokan – mondom nektek –, igyekeznek bemenni, és nem bírnak.”

Az első esetben az eredeti görög szöveg az agonidzomái szót használja, aminek valóban helyes fordítása a tusakodás. Ebből származik az agónia szavunk is, amit haláltusát jelent. Magának a szónak helyes értelmezése még az élet-halál harc. Ezt elég jól fejezi ki a „küzdjetek” szó, de a tisztázás érdekében zárójelben ott áll a „tusakodjatok” is.

Nézzük meg most a második szót, ami görögül
dzéteó . Szó szerint ez keresést jelent, de szövegkörnyezettől függően jelenthet akarást vagy igyekezetet is. Ha nem a pontos fordításra törekszünk, hanem arra, hogy visszaadjuk Jézus kijelentésének a hangulatát, akkor valahogy így írhatjuk le, amit mondott:

Úgy küzdjetek meg azért, hogy bejussatok az üdvösségre, mintha élet-halál kérdés lenne,
mert – és ezt hangsúlyozom nektek – sokan szívesen bemennének, de nem tudnak.

Az üdvösségünk végtelenül fontos kérdés. Ezért úgy kell hozzáállnunk, hogy az nem is csak élet-halál kérdés, hanem örök élet vagy örök kárhozat kérdése. Azzal a hozzáállással, hogy „jó lenne az üdvösség, de ha nem jön össze, az sem baj” – nos, ez nem fog működni. Az a hozzáállás, amit Isten elfogad, inkább ilyen: „Nekem kell az üdvösség, még ha az életembe kerül is.”

Akarod az üdvösséget? Akkor küzdjél, tusakodjál érte. Fordulj el a bűnös életedtől, térj meg Istenhez, járj az Ő akarata szerint, és akkor Ő be fog engedni téged az Ő örökkévaló királyságába.
„Ettől fogva kezdett Jézus prédikálni, és ezt mondani: Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek királys á ga!” (Máté 4,17.)
Megtérés
Mucsi Ferenc - 2020.