Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek királysága! (Máté 4,17)
Mit csináljak?Ha úgy gondolod, hogy szeretnél Istennel élni, és el akarod kezdeni Vele ezt az új életet, jogosan merülhet fel benned a kérdés: „Akkor most mit csináljak?”

Lényegében ugyanezt a kérdést tették fel Péternek is, amikor Jézus mennybemenete után pünkösdkor elmondta a Kereszténység első prédikációját. Üzenete szíven találta a hallgatóit, és ők ezt kérdezték: „Mit cselekedjünk, testvéreim, férfiak?” (Apostolok Cselekedetei 2,37).

Figyeljük meg, mit válaszolt Péter: „Térjetek meg és merítkezzetek be mindnyájan a Jézus Krisztus nevében a bűnök bocsánatára; és veszitek a Szent Szellem ajándékát.”

A megtérést tehát azonnal követnie kell a bemerítkezésnek. Az Istenhez való megtérés belső dolog. Egy döntés, amit magunkban hozunk meg. A külső cselekedet, amit Isten elvár tőlünk, amivel megmutatjuk, hogy új életet kezdünk Istennel, a vízbe való bemerítkezés. Jézus ezt mondta: „Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Aki hisz és bemerítkezik, üdvözül; aki pedig nem hisz, elkárhozik” (Márk evangéliuma 16,15-16). Az üdvösséghez tehát hinnünk kell és be kell merítkeznünk. Ha hiszünk Jézusban, azt követnie kell a vízbe való bemerítkezésnek.

Amikor Filep evangélista találkozott egy szerecsen főemberrel, és hirdette neki az evangéliumot, mindössze egyetlen beszélgetésnyi ideje volt. Nem tudjuk pontosan, mit mondott neki, de abból, ami utána történt, következtethetünk egy részére: „Mikor pedig mentek az úton, eljutottak egy vízhez; és mondta a komornyik: Ímhol a víz: mi gátol, hogy bemerítkezzem? Filep pedig mondta: Ha teljes szívből hiszel, meglehet. Az pedig felelvén, mondta: Hiszem, hogy a Jézus Krisztus az Isten Fia. És megállította a szekeret; és leszálltak mindketten a vízbe, Filep és a komornyik; és bemerítette őt” (ApCsel 8,36-38).

Így nézett ki tehát az Újszövetségben a kereszténnyé válás. Az ember hallotta a Jézusról szóló örömhírt, és amikor hitt abban, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia, ezt megvallotta, és bemerítkezett. Az is nyilvánvaló, hogy amikor Filep Jézust hirdette a komornyiknak, akkor azt is elmondta neki, hogy ha Jézus követőjévé akar válni, akkor be kell merítkeznie.

Jézus is ezt mondta: „Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népet, bemerítvén őket” (Máté evangéliuma 28,19). Tehát ha Istenhez fordulsz, és Jézus tanítványa akarsz lenni, akkor keress meg egy hívő keresztényt, és kérd meg, hogy merítsen be téged.
„Ettől fogva kezdett Jézus prédikálni, és ezt mondani: Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek királys á ga!” (Máté 4,17.)
Megtérés
Mucsi Ferenc - 2020.