Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek királysága! (Máté 4,17)
Isten országa vagy Isten királysága?Ha különböző bibliafordításokat olvasunk, vagy több embert hallgatunk, találkozhatunk az Isten országa és az Isten királysága kifejezésekkel is. Melyik a helyes?

Nos, tulajdonképpen mindkettő helyes, de a pontos kifejezés az Isten királysága. Az eredeti görög szó a
bászileia. A jelentése egyértelműen királyság. A bászileusz jelentése király. Sőt még igei formája is létezik, a bászileuó, amit úgy szoktunk fordítani, hogy uralkodik, szó szerint azonban azt jelenti, hogy királykodik.

Van ennek gyakorlati jelentősége? Igen, van.

Az ország elsősorban egy földrajzi helyet jelent, a királyság ezen felül hatalmi viszonyt is.

Ha valaki egy ország állampolgárává akar válni, akkor ehhez szükséges az, hogy az adott ország törvényeit elfogadja. Ha azonban valaki egy királyság állampolgárává akar válni, akkor nem csak az ország törvényeit kell elfogadnia, hanem el kell fogadnia az ország vezetőjét, vagyis magát a királyt. Egy királyság állampolgára egyben a király alattvalója is.

Amikor Isten királyságába belépünk, akkor elsősorban nem egy törvényrendszert fogadunk el, hanem egy királyt. Isten királyságába úgy lépünk be, hogy elfogadjuk Jézust személyes királyunknak és uralkodónknak. A megtérés lényeges része az, hogy személyesen alávetem magamat Jézus Krisztus királyi hatalmának.

Jézus hatalmas Úr. A Biblia azt írja róla, hogy Ő a királyok Királya és az urak Ura. (Jelenések könyve 17,14 és 19,16.) Amikor megtérünk, akkor Ő az urunk lesz, mi pedig az Ő szolgái leszünk. Ha megnézed az újszövetségi levelek elejét, láthatod, hogy a szerzői szinte mind Isten szolgáinak nevezték magukat.

Lehet, hogy elsőre ez nem tűnik nagyon vonzónak, de megvan a jó oldala. Amikor ugyanis megtérünk, akkor hatalmi változás történik az életünkben. Lehet, hogy addig nem tudtuk, de a megtérésünk előtt is hatalom alatt voltunk. Amikor megtérünk, akkor kiszabadulunk a régi hatalom alól, és bemegyünk Jézus uralma alá.

Nézzük, mit mond a Biblia: „Aki [Isten, az Atya] megszabadított minket a sötétség hatalmából, és átvitt az Ő szeretett Fiának országába [királyságába]” (Kolossé 1,13). „Felszabadulván pedig a bűn alól, az igazság szolgáivá lettetek” (Róma 6,18). „Sötétségből világosságra és a Sátán hatalmából az Istenhez térjenek” (Apostolok cselekedetei 26,18).

Tehát amikor megtérünk, Isten kiszabadít minket a sötétség, a bűn és a sátán hatalmából. Gonosz, bűnös, rossz dolgok helyett most már a jó, szerető, csodálatos Isten uralkodik rajtunk.

Napjainkban sokan nem tudják ezt, vagy nem értik meg igazán, ezért később túl sokat küszködnek a bűnnel. De ha látjuk, hogy amikor alávetjük magunkat Isten és Jézus uralmának, akkor Ő megszabadít minket az életünkben addig működő hamis és rossz hatalmaktól, akkor később sokkal könnyebb lesz az Istentől kapott szabadságban járnunk.

Így talán még jobban érthetővé válik számunkra Jézus felszólítása: „Térjetek meg, mert elközelített a mennyek királysága!” (Máté 4,17).
„Ettől fogva kezdett Jézus prédikálni, és ezt mondani: Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek királys á ga!” (Máté 4,17.)
Megtérés
Mucsi Ferenc - 2020.